دعای عزیز شدن در انظار

دعای عزیز شدن در انظار

دعای عزیز شدن در انظار

در خبر است که روزی خدیجه خاتون از حضرت رسول اکرم (ص) پرسیدند که یا رسول الله هیچ آیه هست در قرآن که آن محبت را زیاد کند.فرمودند که بله هست

ده آیه که جبریئل امین از حضرت رب العالمین آورده است که هر بنده مومن این آیه ها را ۴۱ با بخواند و بر خود دمد در چشم خلایق عزیز و مکرم گردد و اگر بر سیب بخواند و بمطلوب خود دهد تا بخورد از محبت قرار و آرامش نماید و اگر بر نمک خواند بنام آنکس که خواهد در طعام افکند به او دهد تا بخورد و اگر بر کاغذ نویسد و با خود دارد به چشم و دل مردم و سلاطین و خلایق و حلال خود عزیز و مکرم و شیرین زبان باشد حتی در حیوان خود چنان اثر میکند.و این آیه بسیار موثر است.و الله اعلم

 

(جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

دعای عزیز شدن

دعای عزیز شدن در انظار

 

 

نظر دهید


اضافه کردن نظر